Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy


สารบัญ  >
คู่มือปฏิบัติตัวมารดาหลังคลอดและการเลี้ยงดูบุตร
โดย พ.อ.หญิง พวงจันทร์ (วีระไวทยะ) วงศ์วิเศษ


คำนำ

การจัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติตัวมารดาหลังคลอดและการเลี้ยงดูบุตร ครั้งที่ 9 ปีที่ 10 นี้ ได้รับ อนุมัติจัดพิมพ์โดยมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ เป็นจำนวน 2 หมื่นเล่ม เนื่องในวโรกาสเทิดพระ เกียรติครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติที่พระองค์เป็นพระบรมราชชนนีที่ทรงพระคุณ อันประเสริฐ

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่คู่มือเล่มนี้ได้รับความอนุเคราะห์จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องจากองค์กร เอกชน อาทิ คุณเริงชัย จงพิพัฒน์สุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด บริษัท แรคคิท แอนด์ โคลแมน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิคุณแม่คุณภาพและชมรมพยาบาลสี่เหล่า รวมจัดพิมพ์แล้วทั้งหมด 92,000 เล่ม ซึ่งได้แจกให้กับมารดาหลังคลอด จากโรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนทั่วไปที่ขอมา และเป็นคู่มือสำหรับนักเรียน พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 9 นี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาอีก 8 เรื่อง ดังนี้

  1. การอาบน้ำให้ทารกสะอาดและปลอดภัย

  2. คุณแม่ต้องไปทำงานแต่ยังเสียดายนมจากเต้า

  3. ลูกจ๋า…ฉี่ระวังหน่อย

  4. ดูแลลูกอย่างไรเมื่อมีไข้

  5. คุณแม่กลุ้มใจลูกไม่ทานยา

  6. หนูหายใจไม่ออก

  7. แม่จ๋าช่วยด้วย…เลือดออกจมูก

  8. แม่จ๋า…หนูอาเจียนคู่มือเล่มนี้เป็นประดุจประกาย บริการให้คำแนะนำการพยาบาลทางระบบสื่อสาร (โทรศัพท์, โทรสาร, วิทยุติดตามตัว, โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์, วิทยุ และอินเตอร์เนต) อย่างไม่เป็นทาง การตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยด้านหลังปกมีหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียนและหอผู้ป่วยหลัง คลอด มารดาหลังคลอดสามารถโทรปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ห้าปีต่อมา ในวันที่ 4 มกราคม 2539 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดโครงการ ให้คำแนะนำการพยาบาลทางระบบสื่อสารอย่างเป็นทางการ โดยมีอาสาสมัครพยาบาลจากชม รมพยาบาลสี่เหล่าจำนวน 220 คน จนกระทั่งปัจจุบันมีอาสาสมัครพยาบาลจากสถาบันอื่นเข้า ร่วมโครงการฯ รวม 605 คน

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ได้รับและกรุณาส่งต่อให้กับ ญาติมิตรผู้ที่กำลังจะคลอดต่อไป และขอขอบพระคุณอย่างสูงมายังบริษัท ห้างร้าน คณะบุคคล และบุคคล โดยเฉพาะคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ที่กรุณาจัดพิมพ์และแจกจ่ายให้กับ หญิงหลังคลอด ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับส่วนกุศลผลบุญที่ร่วมกันสร้างโดยทั่วกัน


พ.อ.หญิง พวงจันทร์ วงศ์วิเศษ
รองประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ
ผู้ริเริ่มโครงการให้คำแนะนำการพยาบาลทางระบบสื่อสาร
21 ตุลาคม 2543


back
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved