Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy


สารบัญ  >
คู่มือปฏิบัติตัวมารดาหลังคลอดและการเลี้ยงดูบุตร
โดย พ.อ.หญิง พวงจันทร์ (วีระไวทยะ) วงศ์วิเศษ


สอนคุณแม่คนใหม่ให้นมลูก

คุณแม่คนใหม่หลายรายมักมีปัญหาเกี่ยวกับการให้นมลูก เนื่องจากความไม่คุ้นเคย มีน้ำนมไม่ เพียงพอในระยะแรก ไม่มีความรู้ว่าจะให้มากน้อยอย่างไร

การกระตุ้นให้มีน้ำนมจึงเป็นสิ่งจำเป็น เทคนิคง่ายๆ ที่ได้ผลคือ การให้ลูกดูดนมผสมจากแก้ว สลับดูดนมแม่จากเต้า ซึ่งเป็นการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมไปพร้อมๆ กัน ลูกก็ได้รับนมอย่างเพียง พอ จึงควรเตรียมนมผสมใส่แก้ว หรือฝาครอบขวดนมซึ่งนึ่งหรือต้มสะอาด แล้วนำนมผสม ใส่แก้วที่เตรียมไว้ (ดังรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น) เมื่อแม่มีน้ำนมดีขึ้นก็งดให้ลูกดูด นมจากแก้ว

ส่วนระยะถี่ห่างของการให้นมลูกนั้น ไม่มีการกำหนดแน่นอน จะขึ้นอยู่กับความต้องการของ ลูก โดยทั่วไปแล้วลูกได้รับน้ำนมเพียงพอในเวลาประมาณ 20 นาที หลังจากที่แม่หลั่งน้ำนมได้ดี ระยะห่างแต่ละครั้ง 2 ถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง แต่ไม่ต้องกำหนดตายตัว และไม่ต้องวิตกว่าจะดูดบ่อยเกินไป คุณแม่ให้นมลูกมากเท่าไหร่ จะช่วยให้ร่างกายสร้างน้ำ นมมากขึ้นเท่านั้น (ระหว่างอายุ 1 เดือนแรกทารกจะดูดนมบ่อยๆ ครั้งละไม่นาน)

คุณแม่ต้องไม่ลืมว่า การให้นมลูกเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่เป็นสุขระหว่างตนเองกับลูกน้อย นอกเหนือไปจากการบรรเทาความหิวด้วยน้ำนมแม่ที่มีประโยชน์ที่สุด คุณแม่ต้องให้นมลูก อย่างอารมณ์ดี และมีความสุข ระหว่างให้นมลูกควรหาโอกาสมอง จับต้อง ลูบศีรษะ แก้ม แขนขา ลำตัว พูดคุยกับลูก จะทำให้พัฒนาการของลูกดี ลูกได้รับความอบอุ่น เรียนรู้ได้เร็ว และโตเร็วอย่างมีคุณภาพ

ขอกระซิบว่า จงพูดกับลูกแต่สิ่งที่ดีๆ เป็นมงคลกับลูกเสมอ แล้วลูกของคุณจะดีตามปากของคุณค่ะ


back
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved