- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
วิธีเก็บรักษาบัตรเครดิตให้ปลอดภัย
 • ระวัง! จดหมายหรือโทรศัพท์แปลกปลอมที่เชิญชวนคุณให้รับข้อเสนอทางการค้า ระวังข้อเสนอที่ดีและน่าสนใจอย่างไม่น่าเชื่อ จดชื่อ, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์เหล่านั้นไว้ แล้วตรวจสอบ


 • อย่าให้เลขที่บัตรเครดิตแก่คนที่คุณไม่รู้จักทางโทรศัพท์ นอกจากคุณแน่ใจจริงๆว่าคือร้านค้าที่คุณรู้จักและไว้ใจได


 • จดจำเลขรหัส (PIN number) ของบัตรเครดิตให้ได้ แต่อย่าจดเลขเหล่านี้ในกระเป๋าสตางค์หรือหลังบัตรเครดิต เป็นอันขาดไม่ว่าจะในรูปใดก็ตาม และอย่าตั้งเลขรหัสเดียวกัน กับบัตรเครดิตทุกใบของคุณ รวมทั้งอย่าตั้งเลขวันเกิดของคุณเป็นรหัสลับ เนื่องจากจะหาวันเกิดคุณได้ง่ายมากในกระเป๋าสตางค์


 • ถ้ามีคนอ้างว่าเป็นพนักงานธนาคารหรือตัวแทนบริษัทบัตรเครดิต และถามเลขรหัสลับ (PIN) อย่าบอกเด็ดขาด คุณควรโทรแจ้ง ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตเหล่านั้น รวมทั้งแจ้งตำรวจ


 • อย่าวางบัตรเครดิตโดยห่างจากตัว ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน, สปอร์ตคลับ, เฮล์ทคลับ ร้านค้า, ร้านเสริมสวย หรือแม้แต่ในโรงพยาบาล


 • อย่าเก็บบัตรเครดิตของคุณไว้ในช่องเก็บของหน้ารถยนต์ มีจำนวนมากทีเดียวที่บัตรเครดิตถูกขโมยมาจากช่องเก็บของหน้ารถยนต์


 • อย่าให้ใครยืมบัตรเครดิตไปใช้โดยเด็ดขาด เพราะคุณยังต้องรับผิดชอบอยู่ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น บ่อยครั้งที่ถูกนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์โดยบุคคล ในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง


 • ปกป้องบัตรเครดิตของคุณตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จะเพิ่มขึ้นและเป็นการไม่สะดวกกับคุณอย่างแน่นอน ถ้าบัตรเครดิตของคุณสูญหาย


 • ตรวจสอบบัตรเครดิตทุกครั้งว่าคุณได้รับคืนมาแล้ว หลังจากที่คุณชำระเงินในร้านค้า หรือร้านอาหาร เป็นการง่ายมากที่คุณจะลืมบัตรเครดิตเมื่อคุณกำลังรีบ และง่ายต่อพนักงานเสิร์ฟ หรือเซลล์ที่ขายสินค้าด้วยเช่นกัน ที่จะคืนบัตรเครดิตให้คุณผิดใบเมื่อกำลังรีบและยุ่ง


 • พกบัตรเครดิตเมื่อคุณเดินทาง แต่อย่านำไปทุกที่ ถ้าคุณไม่สามารถพกไปได้ เช่น ชายหาก คุณควรเก็บไว้ ในตู้เซฟของโรงแรม อย่าเก็บบัตรเครดิตไว้ในห้องพักหรือ กระเป๋าเดินทางเพราะยังไม่ปลอดภัยอยู่ดี


 • หากคุณซื้อของในต่างประเทศและบัตรเครดิตเรียกเก็บ เป็นเงินไทยบาท คุณควรคำนวณตัวเลขด้วยเช่นกันเพื่อ เช็คความถูกต้องและการเข้าใจผิด เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ เพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาว่าเท่ากับที่จ่ายไป


 • ทบทวนเสมอว่าบัตรเครดิตของคุณอยู่ที่ไหนในระหว่างที่คุณช้อปปิ้ง เป็นการดีถ้าคุณจะทราบว่าบัตรเครดิตหายโดยเร็ว


 • ถ้าหากบัตรเครดิตคุณหาย คุณรีบแจ้งระงับการใช้บัตรโดยเร็ว ที่สุดกับบัตรเครดิตและตำรวจ เพราะผู้ที่ขโมยบัตรคุณไป มักจะรีบนำไปใช้ทันทีเช่นกัน


 • หากกระเป๋าสตางค์คุณหาย โปรดระมัดระวังผู้ไม่ประสงค์ดี จะนำบัตรเครดิตและบัตรประชาชน รวมทั้งเอกสารอย่างอื่น ของคุณที่จำเป็น ไปใช้เพื่อเปิดบัญชีหรือขอบัตรใหม่ หรือทำธุระในนามของคุณ


 • เซ็นชื่อของคุณที่หลังบัตรเครดิตทันทีที่คุณได้รับบัตร เพราะถ้าคุณไม่ทำ ผู้ที่ขโมยบัตรไปอาจเซ็นแทนคุณและนำไปใช้ทันท


 • จดรายชื่อบัตรเครดิตและเลขที่บัตรเครดิตทั้งหมดที่คุณมี และเก็บไว้ในตู้เซฟ หรือที่ที่ปลอดภัย (ไม่ใช่ในกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสตางค์ไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัย) นี่เป็นข้อมูลสำคัญในการรายงาน บัตรเครดิตสูญหายหรือถูกขโมย


 • คุณควรจดเบอร์โทรศัพท์สำหรับโทรแจ้งบัตรเครดิต หายไว้ด้วย รวมทั้งวันหมดอายุของบัตร


 • ควรพกบัตรเครดิตเท่าที่จำเป็นที่คุณต้องการ ถ้าคุณยังไม่ต้องการใช้บัตรใดควรเก็บไว้ในที่ล็อคกุญแจได้ การจำกัดบัตรเครดิตที่คุณพกเป็นจำกัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้


 • ตรวจสอบบัตรเครดิตอย่างสม่ำเสมอว่ามีใบ ไหนหายไปบ้าง หรือว่ายังอยู่ครบดี


 • ทำลายบัตรเครดิตที่ไม่ต้องการหรือหมดอายุเพื่อ ที่ว่าผู้อื่นไม่สามารถนำไปใช้หรือนำไปทำอะไรได


 • ตรวจสอบใบรายงานค่าใช้จ่ายจากบริษัทเครดิตทุกครั้ง โดยเก็บใบ sale slip และเช็คว่าถูกต้องตรงกับใบรายงานค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันการโกงจากร้านค้าที่ไม่ซื่อสัตย์ หากไม่ตรงกันควร รีบทักท้วงร้านค้าและแจ้งบริษัทบัตรเครดิตทันที และควรทำลายใบรายงานค่าใช้จ่ายก่อนทิ้งลงขยะ ป้องกันการที่ผู้อื่นจะจดเลขที่บัตรเครดิตของคุณ เพื่อนำไปใช้ในทางเสียหาย


 • ควรทราบวันครบกำหนดชำระบัตรเครดิต หากใบรายงานค่าใช้จ่ายมาถึงคุณล่าช้า ไม่ตรงเวลา ควรตรวจสอบกับบริษัทบัตรเครดิตทันที


 • อย่าทิ้งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ระมัดระวัง เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร, สัญญาเช่ารถ, ตั๋วเครื่องบิน หรือใบรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ


 • ไม่ควรเขียนเลขบัตรเครดิตในไปรษณียบัตรหรือ ซองจดหมายด้านนอก เพราะไม่ปลอดภัย


 • อย่าส่งข้อมูลส่วนตัวทางไปรษณียบัตร เช่น วันเดือนปีเกิด, เลขที่บัตรประชาชน, เลขที่บัญชีธนาคาร ควรเขียนใส่ซอง จดหมายปิดมิดชิดและลงทะเบียนก่อนส่งไปรษณีย์


 • หากคุณกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครบัตรเครดิต 2 ใบ และใช้เพียงใบเดียวไม่ว่าคุณลองเขียนแล้วไม่ใช้ หรือ เพราะเหตุใดก็ตามแต่ ควรทำลายให้เรียบร้อย อย่าขยำทิ้งไปเฉยๆ ผู้อื่นอาจเก็บข้อมูลของคุณไปใช้ในทางเสียหายได้


 • หวังว่าคงเป็นประโยชน์ในการเก็บรักษาบัตรเครดิตของคุณ ให้ปลอดภัยโดยรวม แต่ทั้งนี้ หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้อง การข้อมูลเพิ่มเติม คุณควรติดต่อกับบริษัทหรือธนาคาร ที่ออกบัตรเครดิต เนื่องจากนโยบายของแต่ละ แห่งอาจแตกต่างกันไปบ้าง


 • Source : Visa  visit our sponsor
  visit our sponsor


  Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
  เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


  maeaom@hotmail.com
  Thaiparents.com 2000
  All rights reserved