Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
เด็กวัย 1 - 5 ขวบ >

ขอเชิญพิมพ์ไปใช้ได้
แบบบันทึกการเจริญเติบโตของลูกในช่วง 5 ปีแรก

อายุ วันเดือนปีที่ตรวจ น้ำหนัก
(กรัม, ก.ก.)
ส่วนสูง
(ซ.ม.)
เส้นรอบศีรษะ
(ซ.ม.)
ฟันจำนวนซี่ที่ขึ้น/ฟันผุ หมายเหตุ
7 วันแรก


7 - 14 วัน


2 - 3 เดือน


4 - 5 เดือน


6 - 7 เดือน


9 เดือน


1 ปี


1 ปีครึ่ง


2 ปี


3 ปี


4 ปี


5 ปี


back


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved