Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ployเด็กวัย 1 - 5 ขวบ >
เด็กเล็กกับโรคอุจจาระร่วง

โรคอุจจาระร่วง เกิดขึ้นได้บ่อยในเด็กเล็ก เนื่องจากรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่ไม่สะอาด มีเชื้อโรคปนเปื้อน อาการที่เรียกว่า โรคอุจจาระร่วงนั้น หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวมาก กว่า 3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายเป็นน้ำ หรือมูกปนเลือดแม้เพียงวันละ 1 ครั้ง เด็กเล็กที่ป่วยด้วย โรคอุจจาระร่วงนี้ หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ร่างกายจะมีการสูญเสีย น้ำและเกลือแร่ไปพร้อมกับอุจจาระจำนวนมาก จนอาจทำให้ช็อคหมดสติ และถึงแก่ความตายได้

การดูแลรักษาขั้นต้นเมื่อเด็กป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงที่บ้าน

1. ให้สารน้ำ หรืออาหารเหลวเพิ่มขึ้น ได้แก่

 • สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ หรือโออาร์เอส ทุกครั้งที่ถ่ายเหลว


 • - เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ดื่ม 50 - 100 ซีซี (1/4 - ครึ่งแก้ว)
  - เด็กอายุ 2 - 10 ปี ดื่ม 100 - 200 ซีซี (ครึ่งแก้ว - 1 แก้ว)

 • อาหารเหลว ที่ทำได้เองในบ้าน เช่น น้ำข้าว (ใส่เกลือ 2 หยิบมือ) น้ำแกงจืด โจ๊ก น้ำผล ไม้ หรืออาจเตรียมสารละลายเกลือและน้ำตาล โดยผสมเกลือครึ่งช้อนชา น้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ ในน้ำต้มสุก 750 ซีซี (ในขวดน้ำปลากลม)


 • 2. ไม่ต้องงดอาหารในระหว่างท้องร่วง ในเด็กที่ยังกินนมแม่ ให้กินนมแม่ต่อไปโดยไม่ต้องหยุด ในรายที่กินนมผสมให้กินน้อยลงกว่าเดิมครึ่งหนึ่ง สลับกับ กินสารละลายน้ำตาลเกลือแร่

  3. ไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สารธารณสุข หากมีอาการดังนี้

 • กระหายน้ำ อ่อนเพลียมาก ตาลึกโหล
 • มีไข้ หรือถ่ายเป็นมูกเลือด
 • กินอาหาร หรือดื่มน้ำไม่ได้
 • อาเจียนบ่อย
 • ยังคงถ่ายเป็นน้ำจำนวนมาก


 • ข้อมูล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


  back


  Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
  เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


  maeaom@hotmail.com
  Thaiparents.com 2000
  All rights reserved