Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
เด็กวัย 1 - 5 ขวบ >
โปลิโอ

ปลิโอ เกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอ เชื้อนี้จะทำให้เกิดการอักเสบบริเวณไขสันหลัง ในราย ที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการอัมพาตของกล้ามเนื้ออย่างถาวร เป็นผลให้พิการหรือเสียชีวิตได้ มักจะพบโรคนี้ ในเด็ก

ลักษณะอาการ

มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ตืดเชื้อโปลิโอจะไม่มีอาการในกลุ่มผู้ที่มีอาการจะมีไข้ อ่อนเพลีย เบื่อ อาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เจ็บคอ ท้องผูก บางรายอาจปวดศีรษะมาก มีอาการตึงของกล้าม เนื้อบริเวณคอด้านหลัง ตามลำคอและขา รายที่มีอาการรุนแรง กล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรง ตามมาด้วย การเป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อ แขน ขา ซึ่งจะทำให้เกิดความพิการได้ ในรายที่รุนแรงมากอาจมี อาการอัมพาตของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ ผู้ติดเชื้อโปลิโอทั้งในราย ที่มีอาการและไม่มีอาการจะสามารถถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

โปลิโอติดต่อได้อย่างไร

เชื้อไวรัสโปลิโอสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ง่ายมาก โดยผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อที่ไม่ มีอาการจะขับถ่ายไวรัสโปลิโอปนออกมากับอุจจาระ แล้วไวรัสผ่านเข้าสู่ร่างกายผู้อื่นทางปาก โดย เชื้ออาจติดมากับมือ หรือปนเปื้อนกับอาหาร หรือน้ำดื่ม หากผู้ที่ได้รับเชื้อโปลิโอยังไม่มีภูมิคุ้มกัน โรคจะมีการติดเชื้อเกือบทุกราย แม้ว่าส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อโปลิโอจะไม่มีอาการ ก็สามารถแพร่ กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้เช่นเดียวกับผู้ที่มีอาการ

การรักษา

ขณะนี้ยังไม่มียารักษาโรคโปลิโอโดยเฉพาะ การรักษาจะเป็นแบบประคับประคอง เช่น ให้ยาลดไข้ และลดอาการปวดของกล้ามเนื้อ ในรายที่มีอาการอัมพาตของกล้ามเนื้อแขน ขา การทำกายภาพ บำบัดจะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความพิการได้ ในรายที่มีอาการ อัมพาตของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ ก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

โปลิโอป้องกันได้อย่างไร

1. สร้างภูมิคุ้มกันโดยได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดกิน ตามกำหนดนัดปกติให้ครบ 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1, 2, 3: เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน ครั้งที่ 4: ห่างจากครั้งที่ 3 ประมาณ 1 ปี ครั้งที่ 5: ห่างจากครั้งที่ 4 ประมาณ 3 - 4 ปี และรับวัคซีนโปลิโอเพิ่มเติมทุกครั้งเมื่อมีการรณรงค์

2. ป้องกันการติดเชื้อ ยับยั้งโรคแพร่กระจาย - ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง - รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และดื่มน้ำสะอาด - ถ่ายอุจจาระลงส้วมทุกครั้ง - ล้างมือหลังจากถ่ายอุจจาระทุกครั้ง

"หยอดโปลิโอเพียง 5 ครั้งตามตาราง อย่าเพิ่งวางใจ
รณรงค์ครั้งใด ร่วมใจไปรับวัคซีนใหม่
เพื่อลูกหลานไทย ห่างไกลโปลิโอ"

ข้อมูล: กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขback


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved