- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
ตารางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับเด็ก

อายุ วัคซีนที่ควรได้รับ
แรกเกิด - วัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค
- ให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ครั้งที่ 1
2 เดือน - คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
จากเชื้อฮิบ ครั้งที่ 1
- โปลิโอ ครั้งที่ 1
- ตับอักเสบบี ครั้งที่ 2
4 เดือน - คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
จากเชื้อฮิบ ครั้งที่ 2
- โปลิโอ ครั้งที่ 2
6 เดือน - คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
จากเชื้อฮิบ ครั้งที่ 3
- โปลิโอ ครั้งที่ 3
- ตับอักเสบบี ครั้งที่ 3
9 - 12 เดือน - หัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 1
1 ปี 6 เดือน - คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 4
- โปลิโอ ครั้งที่ 4
- ไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 1
- ไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 2 (ห่างจากครั้งแรก 1-2 สัปดาห์)
- ให้วัคซีนป้องกันโรคสุกใส (ให้ตามดุลยพินิจของแพทย์และผู้ปกครอง)
2 ปี 6 เดือน - ไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 3 (ห่างจากครั้งแรก
1 ปี)
- ให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ 2 เข็ม
ห่างกัน 6 เดือน (ให้ตามดุลยพินิจของแพทย์
และผู้ปกครอง)
4 - 6 ปี - โปลิโอ ครั้งที่ 5
- คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครั้งที่ 5
- ให้วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ (ให้ตามดุลยพินิจ
ของแพทย์และผู้ปกครอง)
12 - 16 ปี - วัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค
- หัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2
- คอตีบ บาดทะยัก (dT)


(หลังจากนี้ - ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักทุก 10 ปี)visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved