มุมแม่บ้าน >  สาระน่ารู้คู่เรือน   >


คุณล้างภาชนะกันถูกต้องหรือยัง?
การล้างภาชนะที่ถูกหลักสุขาภิบาลควรมีขั้นตอน ดังนี้

1. แยกภาชนะออกเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1: ภาชนะใส่อาหารคาว
ประเภทที่ 2: ภาชนะใส่อาหารหวาน และแก้วน้ำ
ควรล้างภาชนะใส่อาหารหวานและแก้วน้ำก่อน

2 ก่อนล้าง ควรกวาดเศษอาหารทั้งหมดทิ้งลงในถังขยะ

3 ล้างภาชนะด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจาน เพื่อล้างคราบไขมัน เศษอาหาร และ สิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ โดยใช้ฟองน้ำ ผ้าสะอาด หรือแผ่นใยสังเคราะห์ ช่วยในการ ทำความสะอาด

4 ล้างด้วยน้ำสะอาดอีก 2 ครั้ง เพื่อล้างน้ำยาล้างจาน และสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ ยังค้างอยู่ออกให้หมด แล้วคว่ำให้แห้งเอง หรือผึ่งแดดในบริเวณที่ไม่มีฝุ่น แมลง วัน ห้ามใช้ผ้าเช็ด

5 ในกรณีที่เกิดโรคระบาด ให้ใช้น้ำร้อนอุณหภูมิ 82 - 87 องศา เซลเซียส หรือ น้าผสมน้ำคลอรีนที่มีความเข้มข้น 100 ppm. (ทำได้โดยใช้ผง ปูนคลอรีน 60% 1 ช้อนชา ละลายในน้ำ 1 แก้ว ทิ้งให้ตกตะกอน แล้วนำเฉพาะ ส่วนน้ำใส ผสมกับน้ำสะอาด 20 ลิตร) แช่ภาชนะไว้อย่างน้อย 2 นาที เพื่อฆ่าเชื้อ โรคข้อมูล: กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

back
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved