Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
ชีวิตและสุขภาพมะเร็งเม็ดเลือดขาว


มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งของระบบเลือด ซึ่งเกิดจาก การที่เซลล์เม็ดเลือดขาวในไขกระดูกเจริญเติบโตผิดปกติ ทำให้มีการสร้างเม็ด เลือดขาวออกมามากในกระแสเลือด เป็นผลให้การทำงานของเม็ดเลือดขาว เสียไป อาจเป็นแบบเฉียบพลัน (Acute Leukemia) หรือเป็นแบบช้าๆ ค่อยๆ เป็น (Chronic Leukemia) โดยทั่วไปแล้ว มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด เฉียบพลันจะมีอาการรุนแรงกว่าชนิดที่เกิดช้าๆ หรือเรื้อรัง


สาเหตุ

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ปัจจัยทางพันธุกรรม การติดเชื้อไวรัส และการได้รับสารเคมีบางอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลง และสารกัมมันตภาพรังสี สามารถทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดได้


อาการ

1) เลือดจาง ซีด

2) หน้ามืด เวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย

3) เลือดออกง่ายบริเวณผิวหนัง เหงือก เป็นจ้ำตามตัว

4) ต่อมน้ำเหลืองโต อาจพบก้อนในท้องเนื่องจากตับ ม้ามโต

5) ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ เป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย มีไข้การวินิจฉัย

1. จากประวัติการเจ็บป่วย

2. การตรวจร่างกาย

3. การตรวจเลือด และไขกระดูก

4. การตรวจทางพยาธิวิทยา


การรักษา

โดยทั่วไปแล้วจะใช้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ปัจจุบันมีการรักษาด้วยการ ปลูกถ่ายไขกระดูก ซึ่งสามารถรักษาให้ผู้ป่วยหายขาดได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิด ของมะเร็งเม็ดเลือดขาว และสภาพร่างกายทั่วไปของผู้ป่วย


การป้องกัน

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ กัมมันตภาพรังสี และสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น ยาฆ่าแมลง สีทาบ้าน น้ำมันเบนซิน ควันพิษต่างๆ เป็นต้น
ข้อมูล : เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเรื่อง "มะเร็งเม็ดเลือดขาว" โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการ แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
บทความอื่นที่น่าอ่าน

บุหรี่กับการเกิดมะเร็ง
เคล็ดไม่ลับสำหรับเพื่อนหญิงเรื่องเพศสัมพันธ
"เพื่อลูกรัก เลิกสูบบุหรี่เถอะ!"


back

Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved