Poj
Ploy
ท่องเที่ยว   > แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว   >

เยี่ยมชมตำหนักปลายเนิน
ตำหนักปลายเนิน ถือเป็นตำหนักที่มีความเกี่ยวพันกับบุคคลสำคัญของ ชาติในด้านการช่างอย่างแน่นแฟ้น นั่นคือ "สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรม พระยานริศรานุวัดติวงศ์" นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม

ตำหนักแห่งนี้เกิดขึ้นเพราะสมเด็จฯ เจ้าฟ้าพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงดำริที่จะย้ายมาประทับที่คลองเตยแทนวังท่าพระเป็นการถาวร ดัง นั้น จึงได้ทรงหาซื้อเรือนไทยซึ่งไม่เป็นที่นิยมในยุคนั้นมาปลูกตำหนัก โดยทรงปรับปรุงแก้ไขและออกแบบใหม่บางส่วน

สำหรับที่มาของคำว่า "ปลายเนิน" นั้น เนื่องจากมีการตัดทางรถไฟผ่าน ถนนพระราม 4 และถนนถูกถมให้สูงเท่าทางรถไฟ เวลาข้ามเนินคน รับรถม้าจะต้องเข็นหรือจูง พอสุดเนินถึงที่ราบก็ถึงสะพานวังพอดี ดัง นั้น เนินแห่งนี้จึงถูกใช้เป็นที่สังเกตของคนไม่รู้จักวัง จึงทรงเรียกชื่อ ตำหนักว่า "ปลายเนิน"

ปัจจุบัน ตำหนักได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากย้ายมาทำการปลูก ใหม่ มีเพียงส่วนชั้นบนเท่านั้นที่ยังคงเดิม

สิ่งที่น่าสนใจในตำหนักแห่งนี้ประกอบไปด้วย

ตำหนักโถง
ด้านตะวันออกทรงใช้รับแขก ที่ผนังแขวนรูปพระพุทธลีลา พระสาวก และเทวดา ซึ่งเป็นต้นแบบฝีพระหัตถ์ทรงเขียนสำหรับพระอุโบสถวัดรา ชาธิวาส ด้านตะวันตกซึ่งเดิมเป็นที่เสวยจัดตั้งบุษบกและเครื่องลายรด น้ำ ห้องด้านเหนือแต่เดิมเป็นห้องมหาดเล็กอยู่เวร ปัจจุบันใช้เก็บหัว โขนและเครื่องไม้สลัก ส่วนห้องทรงเขียนจัดแสดงภาพฝีพระหัตถ์และ โต๊ะทรงพระอักษร

ตำหนักบรรทม
ด้านตะวันตกเป็นห้องที่เคยบรรทม ภายในมีพระแท่นพระองค์เจ้า พรรณราย บนแท่นมีพระปฐมราชานุสรณ์ซึ่งทรงออกแบบและศจ.ศิลป์ พีระศรีเป็นผู้ปั้น

สำหรับการเปิดให้เข้าชมนั้น จะกระทำทุกวันที่ 28 เมษายนของทุกปี ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ทั้งนี้ โดยมีข้อแม้ว่าห้ามถ่ายรูปภายใน ตำหนักโดยเด็ดขาด ผู้สนใจเข้าชมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร (02) 249-4280


ข้อมูล: ขอบคุณหนังสือพิมพ์ผู้จัดการที่เอื้อเฟื้อข้อมูล


back    

Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved