Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
ท่องเที่ยว   > แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว   >

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
การพัฒนาประเทศที่ดำเนินสืบเนื่องต่อมมาจนทุกวันนี้ มีกลุ่มคนที่ มีบทบาทอย่างมากในสังคมไทยมาโดยตลอด คือ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่ง เรื่องราวของคนกลุ่มนี้ได้ถูกรวบรวมและนำมาจัดแสดงไว้ใน "พิพิธภัณฑ์แรงงาน"

อาคารพิพิธภัณฑ์ในอดีตคือสถานีตำรวจรถไฟ จากนั้นสหภาพแรงงาน รถไฟได้ใช้เป็นที่ทำการก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ด้านหน้า อาคารมี "อนุสาวรีย์ศักดิ์ศรีแรงงาน" เป็นรูปปูนปั้นคนงานชายหญิง กำลังผลักกงล้อประวัติศาสตร์ให้เคลื่อนไปข้างหน้ารถถัง

ภายในอาคารมีห้องโถงใหญ่ใช้เป็นห้องอเนกประสงค์จัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ และขายของที่ระลึก ผนังด้านบนมีภาพจิตรกรรม ไทยเรื่องวิวัฒนาการผู้ใช้แรงงานไทย กลางห้องมี "รถเจ๊ก" ซึ่งเป็น พาหนะสำคัญในอดีตของสังคมไทยกับผู้ใช้แรงงาน

ส่วนห้องขังยังคงมีลูกกรงเหล็กได้ดัดแปลงเป็น "ห้องสมุดแรงงาน" ศจ. นิคม จันทรวิทุร รวบรวมเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ไทยไว้ให้ค้นคว้า

การจัดแสดงแบ่งเป็น 6 ห้อง โดยเริ่มจากแรงงานบังคับไพร่ทาส คือ ฐานของสังคมโบราณ แรงงานในกระบวนการปฏิรูปประเทศ ทุกข์ของ กรรมกรใครจะช่วย แรงงานพิทักษ์ประชาธิปไตย จากยุคมืดถึงยุคทอง แรงงานไทย และห้องสุดท้ายคือ วันนี้ของแรงงานไทย

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยตั้งอยู่ที่ถนนมักกะสัน เขตราชเทวี เปิดให้เข้า ชมตั้งแต่วันพุธ ถึง วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. โดยไม่ เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมแต่ประการใด ผู้นำรถไปสามารถขับเข้าไป จอดด้านข้างอาคารพิพิธภัณฑ์ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 251-3173


ข้อมูล: ขอบคุณหนังสือพิมพ์ผู้จัดการที่เอื้อเฟื้อข้อมูล


back    

Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved