Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ

ปลอบขวัญทารกร้องไห้อย่างไรดี ความอึดอัดในใจพ่อ
หลีกเลี่ยงคนเมาเหล้าขับรถ
เมื่อก๊อกน้ำรั่วหรือหยด
ขับรถตอนกลางคืน
เมื่อก๊อกน้ำรั่วหรือหยดจะทำอย่างไร


ไม่ต้องถึงมือช่างประปา คุณก็สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ดังนี้

อุปกรณ์ที่จำเป็นก็มีเพียง 2 อย่าง คือ

  1. เทปพันเกลียวท่อน้ำ
  2. คีมหรือประแจเลื่อน
ทั้ง 2 อย่างนี้สามารถหาซื้อได้ ในร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเบ็ดเตล็ด
ทีนี้ก็มาถึง วิธีซ่อม
ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า ก๊อกน้ำหยดหรือรั่วนั้น สาเหตุเป็นที่หัวก๊อกน้ำนั้นเสีย หรือเป็นเพราะน้ำรั่วตรงข้อต่อ ระหว่างหัวก๊อกกับท่อน้ำประปา

หากเป็นเพราะหัวก๊อกน้ำเสีย ให้ปฏิบัติดังนี้
ซื้อหัวก๊อกใหม่มาเตรียมไว้
ปิดวาล์วน้ำหน้าบ้าน เพื่อหยุดการใช้น้ำชั่วคราว หมุนก๊อกที่เสียออกด้วยคีม หรือประแจเลื่อน แล้วนำหัวก๊อกใหม่มาพันเทปบริเวณเกลียว โดยยืดเทปให้ตึง พันประมาณ 3 - 4 รอบ หรือประมาณว่า เมื่อหมุนหัวก๊อกเข้าไปแล้วจะแน่นพอดี

สำหรับกรณีน้ำรั่วระหว่าง หัวก๊อกกับท่อประปา ถ้าหาสาเหตุว่า - ไม่ได้มาจาก ท่อประปาแตกบริเวณนั้น ก็มักเป็นเพราะเทปพันเกลียวเสื่อมสภาพ ก็เพียงแต่ถอดหัวก๊อก เอาเทปเก่าออกให้หมด แล้วพันเทปใหม่เข้าไปแทนที่ หมุนหัวก๊อกกลับเข้าไปตามเดิม เมื่อหมุนหัวก๊อกจนแน่นดีแล้ว เปิดวาล์วใช้น้ำตามปกติ

คุณทำเองได้ ง่ายจัง จริงไหมครับ!
   มุมคุณพ่อ

Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved