ชีวิตและสุขภาพ   > บทความอื่นที่น่าอ่าน  >


บริโภคผักสดปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย
ผักสด เป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์เรา คือ เป็น อาหารที่ให้วิตามิน และเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการรักษาสมดุล ของร่างกาย ซึ่งจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง เจริญเติบโต มีระบบย่อย อาหารและระบบขับถ่ายที่ดี อย่างไรก็ตาม ผักสดก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ ถ้า หากผักสดนั้น มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมีที่เป็นอันตราย

อันตรายจากพยาธิและเชื้อโรค

เพื่อลดต้นทุนในการผลิต เกษตรกรบางรายได้นำเอาอุจจาระของคน หรืออุจจาระ สัตว์สด มาใช้เป็นปุ๋ยรดผักตามแหล่งเพาะปลูกต่างๆ ซึ่งจะมีผลทำให้มีการปน เปื้อนของไข่พยาธิ ตัวอ่อนพยาธิ และเชื้อโรคระบบทางเดินอาหารชนิดต่างๆ ใน ผักสดที่จำหน่ายตามท้องตลาด

โดยทั่วไป ผักที่พบไข่พยาธิ หรือตัวอ่อนพยาธิ หรือเชื้อโรคได้มาก มักจะเป็นผัก ชนิดที่ใบไม่เรียบ และซ้อนกันมากๆ เช่น ผักกาดขาว ผักสะระแหน่ ผักชี ต้นหอม กะหล่ำปลี ฯลฯ ซึ่งเป็นผักสดที่คนไทยนิยมบริโภคสดๆ ทำให้มีโอกาสรับประทาน ตัวอ่อน หรือไข่พยาธิ หรือเชื้อโรคเข้าไปได้มาก ทำให้เป็นโรคพยาธิได้ เช่น โรค พยาธิตืดหมู โรคพยาธิแส้ม้า โรคพยาธิไส้เดือน เป็นต้น หรือโรคระบบทางเดิน อาหาร เช่น โรคบิด โรคอหิวาต์ โรคไทฟอยด์ เป็นต้น

อันตรายจากสารพิษตกค้าง

ปัจจุบันมีการใช้สารพิษทางเกษตรเพื่อป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชกันอย่างแพร่ หลาย โดยที่เกษตรกรผู้ใช้ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ดี ทำให้มีสารพิษตกค้างใน ผักสดที่วางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากการใช้สารพิษกำจัดศัตรู พืชในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น หรือการใช้สารพิษร่วมกันหลายชนิด หรือ การเก็บผลผลิตก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดหลังจากการใช้สารพิษ ทำให้ สารพิษยังสลายตัวไม่หมด เกิดการตกค้างในผักสดได้

เมื่อได้รับสารพิษเข้าไปในปริมาณน้อยๆ แต่บ่อยครั้งเป็นเวลานาน จะสะสมเพิ่ม ปริมาณมากขึ้น จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ลุกลามไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ เช่น มะเร็งของตับ มะเร็งของลำไส้ เป็น ต้น

สำหรับผักสดที่พบว่ามีสารพิษตกค้างอยู่มาก ได้แก่ ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี คะน้า กวางตุ้ง ดอกกะหล่ำ ถั่วแขก บวบ เป็นต้น
การเลือกซื้อผักสดให้สะอาดและปลอดภัย
จากอันตรายของพิษภัยที่ปนเปื้อนมากับผักสดที่วางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้จักวิธีเลือกซื้อผักสดที่สะอาด ปลอดภัยไว้บริโภค โดยมีข้อ สังเกตในการเลือกซื้อผักสด ดังต่อไปนี้

1. ควรเลือกซื้อผักสดที่สะอาด ไม่มีคราบดิน หรือคราบขาวของสารพิษกำจัดศัตรู พืช หรือเชื้อราตามใบ ซอกใบ หรือก้านผัก

2 เลือกซื้อผักสดที่มีรูพรุน เป็นรอยกัดแทะของหนอนแมลงอยู่บ้าง ไม่ควรเลือก ซื้อผักที่มีใบสวยงาม เพราะถ้าหากว่าหนอนกัด เจาะผักได้ แสดงว่า มีสารพิษ กำจัดศัตรูพืชในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายมาก

3 เลือกซื้อผักสดอนามัย หรือผักกางมุ้ง ตามโครงการพิเศษของกรมวิชาการ เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การล้างผักสดลดพิษภัย เพื่ออนามัยครอบครัว

เพื่อให้ได้บริโภคผักสดที่สะอาด ปลอดภัย มีอนามัยสมบูรณ์ ขอแนะนำวิธีการลด ปริมาณเชื้อโรค ไข่พยาธิ ตัวอ่อนพยาธิ และสารพิษตกค้างในผักสด ด้วยวิธีดังต่อ ไปนี้

1 ปอกเปลือก หรือลอกเปลือกชั้นนอกของผักสดออก แกะเป็นกลีบ หรือแกะใบ ออกจากต้น

2 ล้างผักสดด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง และคลี่ถูใบ หรือล้างด้วยการใช้น้ำก็อก ไหลผ่านผักสดนานอย่างน้อย 2 นาที หรือใช้สารละลายอื่นๆ ในการล้าง ดังนี้

 • ใช้น้ำยาล้างผัก (ตามวิธีที่ผู้ผลิตแนะนำ) หรือ
 • ใช้น้ำคลอรีน (ผงปูนคลอรีน ครึ่งช้อนชา ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
 • ใช้น้ำเกลือ (เกลือ 2 ช้อนโต๊ะพูน ต่อน้ำ 4 ลิตร) หรือ
 • ใช้น้ำโซดา (โซเดียมไปคาร์บอเนต 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 4 ลิตร) หรือ
 • ใช้น้ำส้มสายชู (น้ำส้มสายชู ครึ่งถ้วย ต่อน้ำ 4 ลิตร)
  (เลือกวิธีที่สะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  แล้วจึงนำผักสดมาล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก็สามารถลดหรือขจัดพิษภัยต่างๆ ใน ผักสดออกได้ ผู้บริโภคก็จะปลอดภัยในการบริโภคผักสด  ข้อมูล: กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


  back

  สาระเรื่องอื่นที่น่ารู้
 • ทำอย่างไร"บิลค่าไฟ"จึงจะไม่เพิ่ม
 • คุณล้างภาชนะกันถูกต้องหรือยัง?  เมนูคู่ครัว


  อาหาร
      สำหรับเด็ก


  เคล็ดลับ
      คู่บ้าน


  สาระน่ารู้
     คู่เรือน

  Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
  เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


  maeaom@hotmail.com
  Thaiparents.com 2000
  All rights reserved