Poj
visit our sponsor
กรุณาสนับสนุนสปอนเซอร์ของเรา
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- จะปลอบขวัญทารกร้องไห้อย่างไรดี
- ความอึดอัดในใจพ่อ
- หลีกเลี่ยงคนเมาเหล้าขับรถ
- เมื่อก๊อกน้ำรั่วหรือหยด
- ขับรถตอนกลางคืน
ร้านเสริมสวยส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2544   นางนิตยา มหาผล    โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)    เปิดเผยว่า    ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเสริมสวยตามร้านแต่งผมและร้านเสริมสวยตามห้าง สรรพสินค้า โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยว    สธ. จึงได้ศึกษาการปนเปื้อนเชื้อราของ อุปกรณ์ในร้านแต่งผม-เสริมสวย    โดยคัดเลือกร้านตัวอย่างจาก 80 ร้าน   ในจังหวัด ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง    พบร้านแต่งผม-เสริมสวยไม่ได้มาตรฐานที่ออกโดยส่วนเทคโนโลยีสิ่ง แวดล้อม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยจำนวน 60 ร้าน    ได้มาตรฐานขั้นพื้นฐาน จำนวน 11 ร้าน ได้มาตรฐานในขั้นดี   จำนวน 3 ร้าน และได้มาตรฐานขั้นดีมาก   จำนวน 6 ร้าน

"จากการเก็บตัวอย่างอุปกรณ์เสริมสวยจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ผ้าขนหนู กรรไกรแต่งเล็บ ไม้แคะหู แปรงผม หวี กรรไกรตัดผม โดยเก็บตัวอย่าง 4 อุปกรณ์ต่อ 1 ร้าน ตรวจเพาะเชื้อหาเชื้อราจากอุปกรณ์ดังกล่าว พบร้านที่ได้มาตรฐานมีการปนเปื้อนของเชื้อราร้อยละ 56.5 และร้านที่ไม่ได้มาตรฐานตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อราร้อยละ 76.67 อุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อรามากที่สุดคือ แปรงผม ผ้าขนหนู ไม้แคะหู หวี อุปกรณ์แต่งเล็บ และกรรไกรตัดผม นอกจากนี้ พบร้านเสริมสวยส่วนใหญ่มีอ่างล้างมือเฉพาะและสะอาด ใช้งานได้ดี มีสบู่และน้ำใช้ผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 18 และร้านส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องที่รองรับขยะ บางร้านไม่มีอุปกรณ์ช่วยในการระบายอากาศที่ดี ไม่เก็บอุปกรณ์ประเภทผ้าไว้ในที่สะอาด มิดชิดเป็นสัดส่วน นอกจากนั้นพบว่า เจ้าของร้านหรือช่างไม่ได้ผ่านการอบรมสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย" นางนิตยากล่าว

โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวอีกว่า หากต้องการยกระดับร้านแต่งผม-เสริมสวย ต้องดำเนินการในเรื่องพฤติกรรมของช่างหรือเจ้าของร้าน ตลอดจนการให้บริการลูกค้าจัดอบรมสุขาภิบาลสถานแต่งผม-เสริมสวยทุกปี หรืออาจต้องใช้มาตรการทางด้านกฎหมาย หากใช้มาตรการดังกล่าวควบคู่กันแล้ว ก็สามารถที่จะยกระดับมาตรฐานร้านแต่งผม-เสริมสวยให้อยู่ในขั้นที่ดีขึ้นได้ ลดความเสี่ยงอันตรายตอโรคติดต่อจากการใช้บริการได้

ข้อมูล: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

อ่านข่าวอื่นประจำสัปดาห์นี้

- กระทรวงสาธารณสุข พบเด็กกทม. ใช้เวลาในการชมโทรทัศน์วันละ 2 ชั่วโมงขึ้นไป
- กินฟาส์ตฟูดทำให้เด็กกระดูกนิ่ม
- ระวังอันตรายจากของเล่นมุมการกุศล : Charity area

visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved