Poj
visit our sponsor
กรุณาสนับสนุนสปอนเซอร์ของเรา
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- จะปลอบขวัญทารกร้องไห้อย่างไรดี
- ความอึดอัดในใจพ่อ
- หลีกเลี่ยงคนเมาเหล้าขับรถ
- เมื่อก๊อกน้ำรั่วหรือหยด
- ขับรถตอนกลางคืน
สธ. พบเด็กกทม. 40% ดูทีวีวันละ 2 ชั่วโมงขึ้นไป

กระทรวงสาธารณสุข พบเด็กกทม. ใช้เวลาในการชมโทรทัศน์วันละ 2 ชั่วโมงขึ้นไป ถึงร้อยละ 40 เฉพาะภาพการ์ตูนมีภาพคนทำร้ายกันเฉลี่ยวันละ 50 ครั้ง ซึ่งมีผลต่อสภาพ จิตใจเด็กได้ แนะนำการละเล่นพื้นบ้าน ทั้ง หมากเก็บ มอญซ่อนผ้า วิ่งเปี้ยว มาฝึกเด็ก เป็นผู้มีระเบียบวินัยและคุณธรรม

ทางด้าน พ.ญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน กล่าวว่า จาก การศึกษาวิจัยพัฒนาการของเด็กปฐมวัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก ไทยสมัยมี 3 ประการ ปัจจัยแรกได้แก่ สื่อ และการละเล่นของเด็ก ซึ่งในส่วนของสื่อนั้น สื่อที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กมากที่สุดคือ โทรทัศน์

ทั้งนี้พบว่า เด็กปฐมวัยยุคนี้ ร้อยละ 25 ดูโทรทัศน์เป็นประจำวันละตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป โดยเด็กที่อยู่ในกรุงเทพดูโทรทัศน์เป็นประจำสูงถึงร้อยละ 40 การดูโทรทัศน์มีทั้งผลดี และเสีย โดยผลดีนั้น จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก ส่วนผลเสียนั้น อาจทำให้เด็กชอบความรุนแรง หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวได้ โดยพบว่าเด็กไทยดูการ์ตูน ทางโทรทัศน์ที่มีภาพคนทำร้ายกันเฉลี่ยวัน 50 ครั้ง ซึ่งอาจมีผลต่อพัฒนาการ ทางจริยธรรมของเด็กได้

ส่วนในเรื่องของการละเล่นนั้น เป็นที่ยอมรับกันว่า การเล่นเป็นกระบวนการสำคัญต่อการ พัฒนาของเด็ก มีงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันตรงกันว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับประสบการณ์จาก การเล่นน้ำ เล่นทราย จะเป็นเด็กที่มีความสามารถ มีทักษะทางด้านการสังเกต การจำแนก และการเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงกว่าการเล่นแบบทั่วไป ส่วนเด็กที่ เล่นแบบไทยๆ อาทิ หมากเก็บ วิ่งเปี้ยว มอญซ่อนผ้า จะมีพฤติกรรมด้านเอื้อเฟื้อ และมี ระเบียบวินัยสูงกว่าเด็กที่เล่นแบบทั่วไป

ดังนั้น จึงควรจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กได้รับครบทุกด้าน

ปัจจัยที่ 2 ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดู มีงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันเช่นเดียวกันว่า เด็กที่ถูกเลี้ยง ดูแบบประชาธิปไตยมีผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านนิสัยส่วนบุคคลและสังคมสูงกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยง ดูอย่างเข้มงวด

ปัจจัยที่ 3 ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะกับบิดามารดาและผู้ เลี้ยงดู ระดับการศึกษา และฐานะเศรษฐกิจของบิดามารดา รวมทั้งลักษณะของครอบครัว และเขตที่อาศัย

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

อ่านข่าวอื่นประจำสัปดาห์นี้

- ร้านเสริมสวยส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน
-กินฟาส์ตฟูดทำให้เด็กกระดูกนิ่ม
- ระวังอันตรายจากของเล่นมุมการกุศล : Charity area

visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved