Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
ท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว - กรุงเทพ ( กุมภาพันธ์ 2544 )

ปฏิทินท่องเที่ยว - ทั่วไทย (เดือนกุมภาพันธ์ 2544 )

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ศิริราช
 • ตลาดน้ำลำพญา
 • ฟังดนตรี - ชมสวนที่อุทยานเบญจสิริ
 • สวนหลวง ร. 9
 • วัดสุทัศน์

 • เที่ยววัดสุทัศน์กันดีกว่า

        ;วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า   "วัดสุทัศน์" นั้น เป็น หนึ่งในพระอารามที่สำคัญที่สุดของไทยเรา สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งทรงมีพระราช ประสงค์ให้วัดเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร และทรงพระราชทานนามว่า "วัดมหา สุทธาวาส" แต่คนทั่วไปนิยมเรียก "วัดพระโต วัดพระใหญ่ หรือวัดเสาชิงช้า"

  ปัจจุบันประชาชน คนทั่วไปรู้จักวัดสุทัศน์ในฐานะพระอารามหลวง ซึ่งมีความงดงามและ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อของไทย    แต่เชื่อว่า ยังมีคนไทยอีกหลายคนที่ยังไม่ เคยสัมผัสวัดนี้อย่างแท้จริง และยังไม่รู้ว่า ที่วัดสุทัศน์มีการสวดมนต์   ฟังธรรม   ทั้งรอบกลาง วัน   และรอบค่ำ สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป เรียกว่าใครที่มาวัดนี้ นอกจากได้ไหว้พระทำ บุญกันแล้ว ยังได้ชมความงามของศิลปกรรมไทย และได้สวดมนต์ฟังธรรมให้จิตใจผ่องใส ก่อนกลับบ้านด้วย

  ในรอบกลางวันของวันจันทร์ - ศุกร์ จะมีการสวดมนต์ตั้งแต่เที่ยงตรงถึงบ่ายโมง   หลังจาก นั้น ใครว่างก็อยู่ฟังเทศน์ต่อได้    ส่วนรอบค่ำเริ่มสวดมนต์เวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่ม และ มีเทศน์พระไตรปิฎกต่อจนถึง 3 ทุ่ม ส่วนวันเสาร์ - อาทิตย์ รอบกลางวันเริ่มสวดมนต์ตั้งแต่ บ่ายโมง ถึงบ่าย 3 โมง แล้วจึงเทศน์ต่ออีกประมาณ 1 ชั่วโมง รอบค่ำเป็นเวลาเดียวกับวัน ธรรมดา   แต่จะเป็นการเทศน์ 2 ธรรมาสน์ คือ มีพระสงฆ์ 2 รูปนั่งสนทนาธรรมกันในเรื่อง ทั่วไป

  วัดสุทัศน์เริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แต่เสร็จสมบูรณ์ตามผังที่วางไว้ในสมัยรัชกาลที่ 7    วัดนี้ถือเป็นวัดที่มีการวางผังได้สัดส่วนสวยงามที่สุด    ทั้งยังประกอบไปด้วยศิลปสถาน และศิลปวัตถุที่เก่าแก่สวยงามมากมาย โดยเฉพาะ"พระศรีศากยมุนี"     ซึ่งเป็นพระประธานในพระวิหารหลวงนั้น เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดสมัยสุโขทัย มีอายุกว่า 600 ปี

  "พระวิหารหลวง"ของวัดสุทัศน์ จำลองมาจากวัดมงคลบพิตรที่กรุงศรีอยุธยา    มีภาพ จิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์ โครงสร้างส่วนต่างๆ ภายในมี ภาพจิตรกรรมประดับอยู่โดยตลอดทุกส่วนจนไม่มีที่ว่าง    และเป็นภาพที่น่าชมมาก    เช่น ภาพเรื่องพระอดีตพุทธ 28 องค์ ภาพไตรภูมิโลกยสันฐาน และภาพเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าโปรดเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

  อีกสิ่งพิเศษของพระวิหารคือ "บานประตูไม้คู่หน้า" เป็นไม้สลักแผ่นเดียวขนาด 1.30 x 5.64 เมตร    จำหลักลายต้นพฤกษามีกิ่งก้านเกาะเกี่ยวซ้อนกันอย่างงดงาม เป็นศิลปกรรม ฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   รัชกาลที่ 2 ที่ทรงกำหนดลักษณะลาย แบบวิธีแกะสลัก และทรงเริ่มจำหลักด้วยพระองค์เอง

  นอกจากนี้ยังมีพระวิหารคต    เป็นวิหารที่ล้อมรอบวิหารหลวงทั้ง 4 ด้าน   สร้างในสมัย รัชกาลที่ 3   เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 156 องค  ์ บานประตูเขียนลายรดน้ำรูป เซี่ยวกาง   "สัตตมหาสถาน" เป็นที่เสวยวิมุตติสุขของพระพุทธเจ้า    รัชกาลที่ 3 ทรงโปรด ให้สร้างจำลองพระธาตุเจดีย์    ซึ่งประกอบด้วยเก๋งจีนแผ่นศิลา ศาลาศิลา ต้นไทร ต้นจิก ต้นเกด และต้นโพธิ์ลังกา บริเวณโดยรอบวัดรายล้อมด้วยตุ๊กตาจีนและบอนไซซึ่งเป็น ต้นไม้ไทยที่หาดูได้ยาก     ทั้งยังเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทร 622-2596, 224-9845
  website: www.watsuthat.org
  และในวันขึ้นปีใหม่นี้ ทางวัดจัดสวดมนต์และประพรมน้ำมนต์ตั้งแต่เวลา 17.00 - 24.00 น.

  ที่มาของบทความ: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เดือนพฤศจิกายน 2543

  หมายเหตุ: หากต้องการไปวัดเพื่อฟังสวดมนต์ ฟังธรรม กรุณาโทรศัพท์ไปยังวัดเพื่อสอบ ถามรอบเวลาของการสวดมนต์ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ายังเป็นเวลาตามที่ได้รับข้อมูลนี้มาจะ เป็นการดีกว่านะคะ

  Back
      

  Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
  เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


  maeaom@hotmail.com
  Thaiparents.com 2000
  All rights reserved