Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
ท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว - กรุงเทพ ( กุมภาพันธ์ 2544 )

ปฏิทินท่องเที่ยว - ทั่วไทย (เดือนกุมภาพันธ์ 2544 )

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ศิริราช
 • ตลาดน้ำลำพญา
 • ฟังดนตรี - ชมสวนที่อุทยานเบญจสิริ
 • สวนหลวง ร. 9
 • วัดสุทัศน์ • เที่ยวสวนหลวง ร. 9 กันมั้ย


        ปัจจุบันสวนหลวงร. 9 มีเนื้อที่ร่วม 500 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็น บริเวณที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ นานาชนิด   โดยเฉพาะในวันที่ 1 - 11 ธันวาคมของทุกปี     ทั้ง 6 บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยงานออกร้านต่างๆ มากมาย

  "บริเวณเฉลิมพระเกียรติ"    ประกอบด้วยหอรัชมงคล   และอุทยานมหาราช ภายในหอรัชมงคลจัดแสดงพระราชกรณียกิจ และเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จแระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทาน อาท  ิ เรือใบซูเปอร์มด แซกโซโฟน แผนที่เก่า เป็นต้น

  "สวนพฤกษศาสตร์" มีการจัดพันธุ์ไม้หลักอนุกรมวิธานและนิเวศน์วิทยา ซึ่งเป็นหัวใจของสวนสาธารณะระดับนคร และยังเป็นที่รวบรวมไม้พันธุ์ต่างๆ ของไทย รวมทั้งไม้ที่หายาก และสมุนไพรต่างๆ เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

  "ตระพังแก้วเก็บน้ำ"    อยู่สวนกลางของพื้นที่เป็นที่พักเก็บน้ำ    เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณเมืองชั้นใน ใช้ประโยชน์เพื่อการกีฬา   และการละเล่นทางน้ำ ตลอดจนอนุรักษ์สัตว์น้ำ

  "สวนรมณีย์"   เป็นการจัดสวนเพื่อเลียนแบบธรรมชาติท้องถิ่น มีน้ำตก ลำธาร รอบสวนเต็มไปด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ

  "สวนน้ำ"   รวบรวมพันธุ์ไม้น้ำสวยงามหลากชนิดปลูกไว้ในลำธาร และบริเวณริมสองฝั่ง

  "สนามราษฎร์และลานอเนกประสงค์"   ประกอบด้วยพื้นที่ลานสนามกว้าง และเวทีกลางแจ้ง เป็นสถานที่จัดการแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีและประกวดผลิตผลทางการเกษตร

  "อาคารพันธุ์ไม้ทะเลทราย"    รวบรวมพันธุ์ไม้ทะเลทราย และไม้อวบน้ำทั้งของไทย และต่างประเทศ

  นอกจาก 6 บริเวณ ดังกล่าวแล้ว    ภายในสวนหลวงร. 9 ยังได้มีสวนหย่อมซึ่งอยู่ตามมุมต่างๆ ริมสวน อาทิเช่น สวนเชิงผา, สวนกำแพงหิน, สวนเบญจพันธุ์, สวนบัวเบญจพันธุ์ มุมแมกโนเลีย อาคารสายชล สนามเด็กเล่น เป็นต้น หากผู้ที่ต้องการรื่นรมย์กับธรรมชาติทางน้ำ สามารถเช่าเรือพาย หรือจักรยานน้ำได้ในราคา 30 บาท

  ผู้ที่สนใจสามารถขับรถไปเอง หรือจะโดยสารรถประจำทางไปก็ได้    มีทั้งรถประจำทางธรรมดา และรถปรับอากาศ สาย 40, 133, 145, 206, 207 ปอ.145 ปอ. 206 และ ปอ.พ. 15    ส่วนผู้ที่นำรถส่วนตัวไปจะต้องเสียค่าผ่านประต ู จักรยานยนต์ 5 บาท/คัน รถยนต์ 10 บาท/คัน รถตู้ 20 บาท/คัน    และรถบัสโดยสาร 30 บาท/คัน

  หากผู้ที่จะไปสัมผัสธรรมชาติสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.   สำหรับนักเรียน    นักศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า จะไม่เสียค่าบริการ

  ที่มาข้อมูล: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

  back              

      

  Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
  เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


  maeaom@hotmail.com
  Thaiparents.com 2000
  All rights reserved